McDonald's
Bratislavská cesta | Nitra
McDonald's
OC Mlyny | Nitra
McDonald's
EXIT R1 | Beladice
McDonald's
Nové Zámky
McDonald's
Dunajská Streda
McDonald's
Topoľčany (v príprave)
McDonald's
Bratislavská cesta | Nitra
McDonald's
OC Mlyny | Nitra
McDonald's
EXIT R1 | Beladice
McDonald's
Nové Zámky
McDonald's
Dunajská Streda
McDonald's
Topoľčany (v príprave)

Chcete byť súčasťou nášho tímu?

Vyplňte prosím tento formulár.

Leave this field empty

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslaním svojho životopisu vrátane prípadných príloh udeľujem, ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto, v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), udeľujem súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľovi, ktorým je FIRSTIN, s.r.o., so sídlom Krajná 115, 940 55 Nové Zámky, IČO: 36 539 155 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na dobu do 31. 12. 2028 a na účel: posúdenia, spracúvania a ukladania vyššie uvedených osobných údajov súvislosti s odoslaným formulárom na registráciu medzi uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s aktivitami Prevádzkovateľa (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený slobodne a osobné údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu: https://www.eurotrading.sk/zo/

xxs
xs
s
m
l
xl